Våra tjänster

När du behöver personalresurs på kortare eller längre sikt. Vi bemannar er organisation med våra kompetenta medarbetare till allt från korta endagspass och längre uppdrag. Du behöver bara betala för de timmar våra medarbetare är hos dig. Vi tar ansvaret för lön och arbetsgivaravgifter och du behöver inte lägga ner tid och resurser på att rekrytera själv.